Webb site for Nordea Liv & Pension. 100år.se. What if you live to be a 100? 
Den svenska medellivslängden har ökat, i stort sett, oavbrutet sedan 1860-talet. Och det är en växande utveckling. 2011 var medel­­livs­längden för kvinnor närmre 84 år och för män närmre 80 år. SCBs senaste befolkningsprognos berättar att medellivslängden för män kommer att öka med ca. sju år - för kvinnor kommer den att öka med ca. fem år. Detta fram till 2060. På så sätt beräknas kvinnor bli 89 år och och män 87 år.
Bland dagens pensionärer syns dessutom en klar trend som pekar på ett mycket aktivt leverne. Fysisk aktivitet ökar och man reser mer. Fortsätter denna ökning i levnadsår beräknas medel­livs­längden till nästan 91 år för kvinnor och knappt 89 år för män. 
6 % av de pojkar och 11 % av de flickor födda år 2011 kan således komma att bli 100 år. Och vissa forskare menar att hälften av de människor som föds idag kommer att få upplevelsen av att blåsa ut 100 ljus på sin födelsedagstårta. 
Back to Top